Van intake naar verblijf

Als u op wat voor manier dan ook op ons pad bent gekomen, dan bent u wellicht, na het lezen van de informatie op de site, nieuwsgierig genoeg geworden om nog meer te weten te komen over de Oogappelboom en de procedure rondom aanmelding en verblijf.

Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek en een kennismaking met de locatie. Op onze beurt zijn wij natuurlijk ook heel benieuwd naar het betreffende kind, de indicatie en uw wensen. Vaak gaat dit in samenwerking met jeugdzorg. Tijdens dit intakegesprek maken we een inschatting of er sprake is van een mogelijke match.

In dit gesprek vinden wij het belangrijk dat er alle ruimte is om de vragen te stellen die er zijn. Doe dit ook vooral! Wij beseffen namelijk heel goed dat het zowel voor ouders/verzorgers als het kind een spannende stap is.  Wij staan open voor al jullie vragen en willen natuurlijk zelf ook graag het kind goed leren kennen. Als tijdens het intakegesprek de indruk ontstaat dat de Oogappelboom goed bij het kind past, plannen we een wenmiddag in. Wij vinden het enorm belangrijk dat het kind zich op zijn/haar eigen manier veilig kan nestelen in de groep.  Deze ruimte bieden wij dus ook graag!

Om de groepssamenstelling zo constant en veilig mogelijk te houden, dienen wij wel rekening te houden met een aantal zaken. Zo hanteren wij als contra-indicatie een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en (ernstige) gedragsstoornissen.

In de loop der jaren is er bij De Oogappelboom een groep van kinderen ontstaan die allemaal vrienden van elkaar zijn geworden. Ze kijken er iedere keer weer naar uit om naar de Oogappelboom te komen, elkaar weer te zien en samen te kunnen spelen. Het mooie is dat de kinderen hebben geleerd rekening met elkaar te houden, elkaar te helpen en te steunen en een open en behulpzame houding hebben naar nieuwe kinderen. Ze weten immers uit eigen ervaring hoe spannend het kan zijn. Zo zijn er bij zowel nieuwe kinderen onderling als bij oude en nieuwe kinderen hechte vriendschappen ontstaan. Dit is heel bijzonder voor de kinderen die buiten de Oogappelboom zelden vriendjes of vriendinnetjes hebben. Wat deze kinderen met ons en met elkaar hebben weten te bereiken is goud waard en daar zijn wij erg zuinig op.

Als er sprake is van een match, dan kan PGB voor het kind worden aangevraagd. Dit kan via jeugdzorg of via de gemeente. Zodra hiervoor goedkeuring is verleend, maken we samen met de ouders/verzorgers een zorg/doelenplan en plannen we de verblijfsdata in. De tarieven zijn afhankelijk van de verblijfsduur, maar voor iedereen gelijk.